Contact

Buyers Recruitment & Management

Wu Dan +86-10-58205705

E-mail:dan.w@sunnitravel.com

Buyers Recruitment & Management

Brian Lee +86-10-58204991-8027

E-mail:huajie.l@sunnitravel.com